ผักสวนครัวรั้วกินได้

พืชที่ต้องการน้ำน้อย พืชทนแล้ง
22407 views

จากเทคโนโลยีที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ก็ไม่อาจจะแก้ปัญหาแหล่งทำกินของเกษตรกรได้ อย่างบางพื้นที่เป็นดินเค็มก็ต้องอยู่กับสภาพแบบนั้นไป พื้นที่ไหนมีสภาพดินอุดมสมบูรณ์หน่อยก็มีผลหมากรากไม้อันหลากหลาย แต่พื้นที่จำนวนมากมายที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ ก็ก่อเกิดวิกฤติในบางแห่ง ดังนั้นจึงต้องปรับตัวต่อสภาพที่เป็นอยู่ให้ได้ จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา...