ผักสวนครัวรั้วกินได้

วิธีการปลูกหน่อไม้ฝรั่งสีขาว
4470 views

คนไทยนิยมบริโภคหน่อไม้ฝรั่งกันเยอะ แต่เดิมนั้นหน่อไม้ฝรั่ง เป็นพืชหลักเพื่อการส่งออก เพราะต่างประเทศมีความต้องการสูง เช่น ฮ่องกง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และรวมถึงประเภทแถบยุโรปที่ไม่สามารถผลิตหน่อไม้ฝรั่งได้เพียงพอกับความต้องการทำให้ตลาดการส่งออกหน่อไม้ฝรั่งมีแนวโน้มดีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหน่อไม้ฝรั่งสีขาว...