ปุ๋ย

ทุกเรื่องเกี่ยวกับการทำปุ๋ยจากธรรมชาติ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยเร่งหวาน
11770 views

ปุ๋ยน้ำตาล ช่วยผักผลไม้ หวานได้อีก

โดยปกติแล้ว การที่เราปลูกผักผลไม้ และมีผลผลิตออกมาแล้วไม่ได้คุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นขนาด รสชาติ สำหรับในวันนี้อยากขอแนะนำเกี่ยวกับ การเพิ่มรสชาติความหวานให้กับผักผลไม้ เนื่องจากหลายๆ คนสอบถามกันเข้ามามากเกี่ยวกับเรื่องนี้ และบังเอิญ ผู้เขียนเองก็ได้มีโอกาสไปถอยต้นองุ่นมาติดรั้วบ้าน 1 ต้น คนขายก็เลยแนะนำว่าถ้าอยากให้รสชาติองุ่นหวาน ต้องใช้ปุ๋ยน้ำตาล ผู้เขียนเลยสอบถามคร่าวๆ ว่าปุ๋ยน้ำตาลนี่คืออะไร ก็ได้คำตอบว่าเป็นปุ๋ยชนิดหนึ่ง...

เชื้อราในดิน ปัญหาคนปลูกผักกระถาง
19194 views

เชื้อราในดิน ปัญหาคนปลูกผักกระถาง

ปัญหาอย่างหนึ่งที่พบได้บ่อยสำหรับคนปลูกผักในกระถาง นั่นคือ สารอาหารในดินไม่เพียงพอ ดินไม่มีคุณภาพ และเชื้อราในดิน ปัญหาเหล่านี้แม้จะมีทางแก้ได้หลายวิธีแต่ก็ทำให้เกิดความวุ่นวายและรำคาญเป็นอย่างมาก อีกทั้งอาจทำให้ต้นไม้ในกระถางโตไม่ได้คุณภาพและไม่มีผลผลิต ซ้ำร้ายอาจกลับบ้านเก่า ผมถึงย้ำอยู่เสมอว่า การเตรียมดินสำหรับปลูก จึงเป็นหัวใจหลัก ต้นไม้ผักหรือผลไม้ที่จะนำลงกระถางปลูก จะรอดหรือโตได้ก็เพราะดิน แม้เราจะคิดว่าใส่ปุ๋ยและเพิ่มแร่ธาตุลงกระถางก็เพียงพอ แต่กระถางไม่ใช่ร่องสวน หรือในแปลงปลูก การพรวนดินหรือใส่ปุ๋ยไม่ใช่คำตอบที่ดีนักเพราะปุ๋ยจะสัมผัสกับรากไม้โดยตรง และการพรวนดินในกระถางก็ทำได้ยาก...

ตัวช่วยเร่งรากพืช กะปิเร่งราก
42614 views

ตัวช่วยเร่งรากพืช

การขยายพันธุ์พืชผัก และผลไม้ วิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันนั่นคือ การตอนกิ่ง และการปักชำกิ่ง ทั้งสองวิธีนี้ผลจะเหมือนกันคือ ต้องการให้กิ่งพันธุ์มีรากใหม่เพื่อที่จะสามารถหาอาหารทำให้มีการเจริญเติบโตต่อไปเป็นต้นใหม่ได้อีก ดังนั้นแล้ว รากพืช ถือว่าสำคัญในวิธีทั้งสอง การขยายพันธุ์ด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดหลายอย่าง นั่นคือวัสดุหุ้ม หรือกระถางดินปลูก เพื่อจะทำให้พืชสามารถมีรากใหม่ได้เร็วทันการใช้งาน จึงมีสารเร่งรากวางจำหน่ายในท้องตลาดมากมาย แต่ทุกตัวมักจะมีราคาแพงและใช้ได้ค่อนข้างจำกัดจำนวน และไม่ได้เป็นสารจากธรรมชาติ บางชนิดหากผสมมาก...

การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์
5215 views

ปุ๋ยเคมีกับเกษตรอินทรีย์

หลักในเรื่องเกษตรอินทรีย์นั้น เป็นระบบเกษตรที่ถือเป็นความยั่งยืนทั้งทางสิ่งแวดล้อม ทางสังคม และทางเศรษฐกิจ เน้นในด้านการเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และนิเวศการเกษตร โดยเกษตรอินทรีย์ สามารถลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ต่างๆ ด้วยกันได้อย่างมากมาย ในขณะเดียวกัน ก็พยายามประยุกต์กลไกและวัฐจักรธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น และพัฒนาความต้านทานต่อโรคของพืชและสัตว์เลี้ยง...

การทำน้ำหมักชีวภาพใช้เอง
5889 views

การทำน้ำหมักชีวภาพใช้เอง

ปัจจุบันกระแสการทำเกษตรอินทรีย์เริ่มส่งผลมากขึ้นกับบรรดาเกษตรกรไทยทั่วไป เพราะหากไม่มีการพัฒนาและตามทันความต้องการ ก็ย่อมจะอยู่กันไม่ได้ ทางรอดเดียวของเกษตรกรคือ ต้องทำเกษตรให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ ถึงจะอยู่รอดได้ แต่ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช บางครั้งก็ยากที่จะจัดการ น้ำหมักชีวภาพ ถือเป็นส่วนสำคัญในการยับยั้งโรคและแมลงศัตรูพืชอย่างได้ผล จากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ของกรมวิชาการเกษตร โดยใช้น้ำหมักชีวภาพมากถึง 115 ชนิด เพื่อยับยั้งการพัฒนาและการเจริญเติบโตของเชื้อรา Phytophthora palmivora...