Tag: การปลูกกล้วย

การบังคับกล้วยตกเครือกลางต้น
19076 views

บังคับกล้วยตกเครือกลางต้น

ผมไปเจอวิธีนี้ในเพจสอนการทำเกษตรอินทรีย์เพจหนึ่ง แล้วก็อ่านดูมันน่าสนใจ ก็เลยขอค้นข้อมูลต่อ เนื่องจากยังไม่หายสงสัยกับวิธีการ จริงๆ วิธีการนี้ก็เคยเห็นมาบ้างแล้ว แต่อาจเกิดจากธรรมชาติมากกว่า แต่นี่มันเป็นการบังคับด้วยฝีมือมนุษย์ น่าทึ่งครับ กับการบังคับกล้วยตกเครือกลางต้น ที่เป็นไปได้แบบไม่ได้ฟลุ๊ก มันสามารถทำได้จริง ตอนแรกผมคิดว่าถ้าตัดแกนในของกล้วยออก มันน่าจะตาย แต่เปล่าเลย ลองมาดูกัน เพราะทำแล้วจะได้ผลลัพธ์ดังนี้ตามภาพครับ นี่ธรรมชาติสร้าง...

การปลูกพืชกลับหัว พืชตีกลับ
23791 views

การปลูกพืชกลับหัว พืชตีกลับ

พืช ผัก ผลไม้ หญ้า ไม้ใหญ่ และพืชอื่นๆ ถือเป็นพืชที่มีลักษณะทั่วไปเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน เกือบร้อยละ 90 สามารถปลูกลงดินได้ นอกนั้นแยกเป็นการปลูกลงดินแต่สามารถเจริญเติบโตใต้น้ำได้ดีกว่า หรือสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาวะที่ไม่มีดิน แต่มีสารอาหารเพียงพอแก่ราก เช่นกล้วยไม้ต่างๆ พืช หาอาหารทางราก ยกเว้นบางชนิดดูดซึมอาหารทางใบและดอก และหายใจทางใบ...