Tag: ปุ๋ยเคมีที่ใช้กับเกษตรอินทรีย์

ปุ๋ยเร่งหวาน
11773 views

ปุ๋ยน้ำตาล ช่วยผักผลไม้ หวานได้อีก

โดยปกติแล้ว การที่เราปลูกผักผลไม้ และมีผลผลิตออกมาแล้วไม่ได้คุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นขนาด รสชาติ สำหรับในวันนี้อยากขอแนะนำเกี่ยวกับ การเพิ่มรสชาติความหวานให้กับผักผลไม้ เนื่องจากหลายๆ คนสอบถามกันเข้ามามากเกี่ยวกับเรื่องนี้ และบังเอิญ ผู้เขียนเองก็ได้มีโอกาสไปถอยต้นองุ่นมาติดรั้วบ้าน 1 ต้น คนขายก็เลยแนะนำว่าถ้าอยากให้รสชาติองุ่นหวาน ต้องใช้ปุ๋ยน้ำตาล ผู้เขียนเลยสอบถามคร่าวๆ ว่าปุ๋ยน้ำตาลนี่คืออะไร ก็ได้คำตอบว่าเป็นปุ๋ยชนิดหนึ่ง...

ผักสวนครัว รั้วกินได้
3595 views

เกษตรอินทรีย์ ยั่งยืนจริง

หลังจากที่ได้เข้าไปอ่านบทความในหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐออนไลน์ เรื่อง เกษตรอินทรีย์ ยั่งยืนจริงหรือ? ไปแล้วนั้น ดูเหมือนบทสรุปสุดท้ายแล้ว ผู้เขียนบทความนั้นอาจเป็นการรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในการทำเกษตรอินทรีย์แล้ว ไม่พบหนทางรอด หรือไม่เข้าใจในแนวทางในการทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนแท้จริง หรือว่าเค้าอาจเจ็บช้ำน้ำใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จึงออกมาให้ความคิดเห็นแบบหาทางออกไม่ได้ และรู้สึกเหมือนจะขัดแย้งกันในตัวเองไม่น้อย ในเรื่องของ ปุ๋ย ดิน และแร่ธาตุในดิน ถ้าคิดกันในแนวคิด...

การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์
5216 views

ปุ๋ยเคมีกับเกษตรอินทรีย์

หลักในเรื่องเกษตรอินทรีย์นั้น เป็นระบบเกษตรที่ถือเป็นความยั่งยืนทั้งทางสิ่งแวดล้อม ทางสังคม และทางเศรษฐกิจ เน้นในด้านการเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และนิเวศการเกษตร โดยเกษตรอินทรีย์ สามารถลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ต่างๆ ด้วยกันได้อย่างมากมาย ในขณะเดียวกัน ก็พยายามประยุกต์กลไกและวัฐจักรธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น และพัฒนาความต้านทานต่อโรคของพืชและสัตว์เลี้ยง...