Tag: พืชบำรุงดิน

การแก้ปัญหาดินด่าง ปลูกอะไรไม่ขึ้น
16060 views

การแก้ปัญหาดินด่าง ปลูกอะไรไม่ขึ้น

การแก้ปัญหาดินด่าง ในการทำเกษตรอินทรีย์นั้น ถือว่าเป็นเรื่องยาก แต่ก็ไม่ยากเกินไปและก็ไม่ง่ายเกินไป มีคนบอกว่า หากต้องมีการแก้ปัญหาดิน แนะนำให้ปลูกพืชที่เข้ากับดินดีกว่าแก้ดินให้เข้ากับพืช เพราะง่ายกว่า แต่ใช่ว่าการแก้ปัญหาเรื่องดินจะเป็นไปไม่ได้เลย เพราะต้องใช้เวลาในการจัดการค่อนข้างนาน สำหรับการแก้ปัญหาดินด่าง โดยทั่วไปมีหลายวิธี และหลายระยะเวลา แต่โดยปกตินั้นในสภาพดินด่าง ถือเป็นดินที่มีค่าพีเอชมากกว่า 7.0 ขึ้นไป ซึ่งจะทำให้ดินแน่นแข็ง...

พืชที่ต้องการน้ำน้อย พืชทนแล้ง
18656 views

การปรับปรุงบํารุงดินให้ได้ผลดี

จากคําแนะนําในการบำรุงดินให้ได้ผลผลิตที่ดีอย่างยั่งยืน แนะวิธีการปรับปรุงดิน เพื่อให้ดินมีธาตุอาหารที่พืชต้องการมากขึ้น เพราะดินถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญในการพัฒนาการเกษตรไม่น้อยไปกว่า น้ำ อากาศ แร่ธาตุต่างๆ จากอินทรียวัตถุผิวหน้าดินตั้งแต่ในอดีตจนปัจจุบัน ดินมีความเสื่อมโทรมลงตามธรรมชาติอย่างมาก เพราะประชากรเพิ่มขึ้น การใช้ทรัพยากรดินก็เพิ่มมากขึ้น ทำให้ความสมดุลย์ของธรรมชาติถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้ผลผลิตลดต่ำลง ซ้ำร้ายการใช้ปุ๋ยเคมียิ่งทำร้ายดินมากขึ้น กรมพัฒนาที่ดินได้เล็งเห็นถึงผลกระทบต่างๆ ที่ติดตามมา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยการเผยแพร่ความรู้ในการพัฒนาที่ดิน...

พืชที่ต้องการน้ำน้อย พืชทนแล้ง
30220 views

พืชที่ต้องการน้ำน้อย พืชทนแล้ง

จากเทคโนโลยีที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ก็ไม่อาจจะแก้ปัญหาแหล่งทำกินของเกษตรกรได้ อย่างบางพื้นที่เป็นดินเค็มก็ต้องอยู่กับสภาพแบบนั้นไป พื้นที่ไหนมีสภาพดินอุดมสมบูรณ์หน่อยก็มีผลหมากรากไม้อันหลากหลาย แต่พื้นที่จำนวนมากมายที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ ก็ก่อเกิดวิกฤติในบางแห่ง ดังนั้นจึงต้องปรับตัวต่อสภาพที่เป็นอยู่ให้ได้ จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ชาวนาจึงได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อมาจัดการกับปัญหาพื้นที่แห้งแล้งได้ดีขึ้นด้วยการปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อย และมีสายพันธุ์ใหม่ๆ ของพืชที่หลากหลายทำให้การเกษตรเติบโตไปได้อย่างไม่หยุดนิ่ง การแนะนำสายพันธุ์ใหม่ของพืชทนแล้ง หรือพืชในกลุ่มที่มีความต้องการใช้น้ำน้อยๆ และทำให้ดีกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นเดียวกับระบบน้ำหยด...