Tag: ปุ๋ยหมักชีวภาพ

ปุ๋ยอินทรีย์มุกมังกร
2971 views

มาคุยกันด้วยเรื่องของ ปุ๋ยมุกมังกร

นักอ่านอาจเคยได้ยินประโยคที่ว่า ปุ๋ยอินทรีย์เคมี หรือ อะมิโนโปรตีน สำหรับคำนี้ วันนี้ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้แบบเกษตรอินทรีย์ จะมาทำความรู้จักกับเรื่องราวส่วนนี้กัน ว่าสิ่งนี้หมายความอะไร ร่วมกับเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรกับการทำเกษตรอินทรีย์ในยุคนี้ ในปัจจุบัน สมาชิกที่ติดตามปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ผลผลิตทางการเกษตรในยุคนี้จะดี หรือมีคุณภาพแค่ไหน นอกจากปัจจัยสำคัญของสภาพดินประกอบกับสภาพอากาศแล้ว การดูแลจัดการระบบการทำเกษตรก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ "ปุ๋ย"...

ปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์
15580 views

ปุ๋ยหมักชีวภาพ แบบ เกษตรอินทรีย์

เมื่อ ดิน และ ปุ๋ย มีความสำคัญต่อการทำ เกษตรอินทรีย์ เป็นอย่างมาก ถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไป ก็ไร้ซึ่งผลผลิต... เมื่อทั้งสองอย่างล้วนมีความสำคัญ เกษตรกรจึงต้องเรียนรู้ในการบำรุงดิน ด้วยปุ๋ยสูตรพิเศษอย่าง ปุ๋ยหมักชีวภาพ EM เพราะการทำเกษตรอินทรีย์ จะไม่ใช้เคมีเลย ฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยแบบอินทรีย์ จึงสำคัญเป็นอันดับต้นๆ...