Tag: พืชทนแล้ง

การปลูกมะละกอในกระถาง
99054 views

การปลูกมะละกอในกระถาง

จากที่เริ่มปลูกลงดินแล้วได้ผล ทีนี้มาปลูกลงกระถางกันบ้าง อย่างที่ทราบกันดี การปลูกมะละกอในกระถางนั้น ไม่ง่ายเหมือนปลูกลงดินปกติ แม้จะมีวิธีต่างกัน แต่ที่บอกว่ายาก ก็คือการเลี้ยงให้ต้นมะละกอติดผล เพราะโดยทั่วไปหากปลูกในกระถางแล้วนั้นมะละกอจะออกลูกยาก เนื่องจากแร่ธาตุของดินในกระถางนั้นน้อย ทำให้ต้นสูงและติดผลยาก บางครั้งก็เกิดการแคระแกรนของลำต้น มีดอกก็ฝ่อ หรือมีผลก็จะเหี่ยวไม่ให้ผลผลิตที่ดี แต่เพราะมะละกอเป็นพืชที่โตง่าย โตเร็ว และไม่ค่อยมีแมลงศัตรูพืชมากเท่าไหร่ แต่การปลูกไว้กินเองที่บ้านอาจใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะในช่วงแรกๆ...

พืชที่ต้องการน้ำน้อย พืชทนแล้ง
70840 views

พืชที่ต้องการน้ำน้อย พืชทนแล้ง

หน้าร้อน หน้าหนาว น้ำแล้ง ปลูกผักไม่ได้ อย่าเพิ่งตกใจ ยังมีวิธีการปลูกผักสวนครัวที่สามารถทำได้อยู่ตั้งเยอะ ไม่ต้องกลัวอดกินผัก โดยเฉพาะหากเป็นวิธีการปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อย หรือพืชทนแล้ง ที่สามารถสร้างรายได้อย่างงามอยู่มากมาย หากอยากรู้มาทางนี้ จากเทคโนโลยีที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ก็ไม่อาจจะแก้ปัญหาแหล่งทำกินของเกษตรกรได้ อย่างบางพื้นที่เป็นดินเค็มก็ต้องอยู่กับสภาพแบบนั้นไป พื้นที่ไหนมีสภาพดินอุดมสมบูรณ์หน่อยก็มีผลหมากรากไม้อันหลากหลาย แต่พื้นที่จำนวนมากมายที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ ก็ก่อเกิดวิกฤติในบางแห่ง ดังนั้นจึงต้องปรับตัวต่อสภาพที่เป็นอยู่ให้ได้...