Tag: พืชทนแล้ง

พืชที่ต้องการน้ำน้อย พืชทนแล้ง
76320 views

พืชที่ต้องการน้ำน้อย พืชทนแล้ง

หน้าร้อน หน้าหนาว น้ำแล้ง ปลูกผักไม่ได้ อย่าเพิ่งตกใจ ยังมีวิธีการปลูกผักสวนครัวที่สามารถทำได้อยู่ตั้งเยอะ ไม่ต้องกลัวอดกินผัก โดยเฉพาะหากเป็นวิธีการปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อย หรือพืชทนแล้ง ที่สามารถสร้างรายได้อย่างงามอยู่มากมาย หากอยากรู้มาทางนี้ จากเทคโนโลยีที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ก็ไม่อาจจะแก้ปัญหาแหล่งทำกินของเกษตรกรได้ อย่างบางพื้นที่เป็นดินเค็มก็ต้องอยู่กับสภาพแบบนั้นไป พื้นที่ไหนมีสภาพดินอุดมสมบูรณ์หน่อยก็มีผลหมากรากไม้อันหลากหลาย แต่พื้นที่จำนวนมากมายที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ ก็ก่อเกิดวิกฤติในบางแห่ง ดังนั้นจึงต้องปรับตัวต่อสภาพที่เป็นอยู่ให้ได้...