Tag: พืชบำรุงดิน

สนทะเล
2888 views

สนทะเล ช่วยฟื้นฟูดินได้ดีกว่ายูคา

สนทะเล ไม้ยืนต้นที่ช่วยปรับสภาพดิน และปลูกง่าย เพราะเจริญเติบโตได้ทุกสภาพแวดล้อม สาเหตุที่สนทะเล สามารถเติบโตได้ในทุก ๆ สภาพดิน จึงเป็นที่มาในการจัดการ พื้นที่แห้งแล้ง หรือมีดินเลวปลูกอะไรไม่ได้ เอาสนทะเลไปปลูกไม่นาน พื้นดินบริเวณนั้นก็จะกลับกลายเป็นดีไปเลยในเวลาอันรวดเร็ว เพราะสนทะเล หาอาหารเก่ง รากแผ่ขยายในวงกว้าง รากสามารถดึง ไนโตรเจน...

การแก้ปัญหาดินด่าง ปลูกอะไรไม่ขึ้น
53317 views

การแก้ปัญหาดินด่าง ปลูกอะไรไม่ขึ้น

การแก้ปัญหาดินด่าง ปลูกอะไรไม่ขึ้น ควรแก้ไขอย่างไร ใส่อะไรเข้าไปดีถึงสามารถแก้ปัญหานี้ได้ บทความนี้มีคำตอบ ในการทำเกษตรอินทรีย์นั้น ถือว่าเป็นเรื่องยาก แต่ก็ไม่ยากเกินไปสำหรับความพยายาม มีคนบอกว่า หากต้องการแก้ปัญหาดินปลูกอะไรไม่ขึ้น โดยเฉพาะ ดินเค็ม ดินเปรี้ยว และดินด่าง ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า ให้ปลูกพืชที่เข้ากับดิน ดีกว่าแก้ดินให้เข้ากับพืช เพราะเป็นวิธีที่ง่ายกว่า...

พืชที่ต้องการน้ำน้อย พืชทนแล้ง
43477 views

การปรับปรุงบํารุงดินให้ได้ผลดี

จากคําแนะนําในการบำรุงดินให้ได้ผลผลิตที่ดีอย่างยั่งยืน แนะวิธีการปรับปรุงดิน เพื่อให้ดินมีธาตุอาหารที่พืชต้องการมากขึ้น เพราะดินถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญในการพัฒนาการเกษตรไม่น้อยไปกว่า น้ำ อากาศ แร่ธาตุต่างๆ จากอินทรียวัตถุผิวหน้าดินตั้งแต่ในอดีตจนปัจจุบัน ดินมีความเสื่อมโทรมลงตามธรรมชาติอย่างมาก เพราะประชากรเพิ่มขึ้น การใช้ทรัพยากรดินก็เพิ่มมากขึ้น ทำให้ความสมดุลย์ของธรรมชาติถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้ผลผลิตลดต่ำลง ซ้ำร้ายการใช้ปุ๋ยเคมียิ่งทำร้ายดินมากขึ้น กรมพัฒนาที่ดินได้เล็งเห็นถึงผลกระทบต่างๆ ที่ติดตามมา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยการเผยแพร่ความรู้ในการพัฒนาที่ดิน...

พืชที่ต้องการน้ำน้อย พืชทนแล้ง
76040 views

พืชที่ต้องการน้ำน้อย พืชทนแล้ง

หน้าร้อน หน้าหนาว น้ำแล้ง ปลูกผักไม่ได้ อย่าเพิ่งตกใจ ยังมีวิธีการปลูกผักสวนครัวที่สามารถทำได้อยู่ตั้งเยอะ ไม่ต้องกลัวอดกินผัก โดยเฉพาะหากเป็นวิธีการปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อย หรือพืชทนแล้ง ที่สามารถสร้างรายได้อย่างงามอยู่มากมาย หากอยากรู้มาทางนี้ จากเทคโนโลยีที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ก็ไม่อาจจะแก้ปัญหาแหล่งทำกินของเกษตรกรได้ อย่างบางพื้นที่เป็นดินเค็มก็ต้องอยู่กับสภาพแบบนั้นไป พื้นที่ไหนมีสภาพดินอุดมสมบูรณ์หน่อยก็มีผลหมากรากไม้อันหลากหลาย แต่พื้นที่จำนวนมากมายที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ ก็ก่อเกิดวิกฤติในบางแห่ง ดังนั้นจึงต้องปรับตัวต่อสภาพที่เป็นอยู่ให้ได้...