Tag: เครื่องดื่มชูกำลังเร่งราก

ตัวช่วยเร่งรากพืช กะปิเร่งราก
84161 views

ตัวช่วยเร่งรากพืช

การขยายพันธุ์พืชผัก และผลไม้ วิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันนั่นคือ การตอนกิ่ง และการปักชำกิ่ง ทั้งสองวิธีนี้ผลจะเหมือนกันคือ ต้องการให้กิ่งพันธุ์มีรากใหม่เพื่อที่จะสามารถหาอาหารทำให้มีการเจริญเติบโตต่อไปเป็นต้นใหม่ได้อีก ดังนั้นแล้ว รากพืช ถือว่าสำคัญในวิธีทั้งสอง การขยายพันธุ์ด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดหลายอย่าง นั่นคือวัสดุหุ้ม หรือกระถางดินปลูก เพื่อจะทำให้พืชสามารถมีรากใหม่ได้เร็วทันการใช้งาน จึงมีสารเร่งรากวางจำหน่ายในท้องตลาดมากมาย แต่ทุกตัวมักจะมีราคาแพงและใช้ได้ค่อนข้างจำกัดจำนวน และไม่ได้เป็นสารจากธรรมชาติ บางชนิดหากผสมมาก...