About

เกี่ยวกับเนื้อหาและเว็บไซต์นี้ รวมไปถึงผู้พัฒนา และผู้เขียนทุกท่านที่ให้ข้อมูลสำหรับการทำเกษตรอินทรีย์ภายในเว็บไซต์แห่งนี้ เราขอชี้แจงว่า

เนื้อหาและรูปประกอบทั้งหมดภายใต้เว็บไซต์ kaset.vwander.com นี้ มาจากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง ซึ่งถูกเขียนขึ้นด้วยผู้เขียนเดียวกับที่เขียนให้ในเว็บ www.kasetorganic.com ภายใต้เรื่องราวและความสนใจของผู้เขียนเองทั้งนี้ก็เพื่อจุดประสงค์ในการรวบรวมเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการทำเกษตรอินทรีย์ของผู้เขียนเอง สำหรับเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลง และเรียบเรียงใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ หากผู้สนใจท่านใดต้องการอ้างอิงเนื้อหา หรือรูปประกอบ สามารถกระทำได้โดยเงื่อนไข แสดงข้อมูลแบบมีที่มา สามารถทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ เพื่อให้เกษตรกรผู้สนใจนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ผิดลิขสิทธิ์ แต่ขอความกรุณา แสดงที่มาของข้อมูล ไว้ด้างล่างด้วย

และหากข้อมูลในการทำเกษตรอินทรีย์หรือรวมไปถึงรูปภาพประกอบ ผิดไปจากความเป็นจริง ทางผู้เขียนและผู้จัดทำ ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ เนื่องจากผู้เขียนเอง ถือเป็นเกษตรมือใหม่ ยังไม่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญด้านการเกษตรอย่างลึกซึ้ง

ด้วยความปรารถนาดีจาก ทีมพัฒนา เครือ iKSSN