นาข้าว

ข้อมูลการปลูกข้าวและการทำนาแบบเกษตรอินทรีย์


ทำไมชาวนาถึงยากจน ข้าวไทยราคาตก
2454 views

ทำไมชาวนาถึงยากจน

จากต้นฉบับงานเขียนเรื่อง "ทำไมชาวนาไม่รวย…ทุกวันนี้อยู่ได้ด้วยเงินสนับสนุน…อยู่ได้ด้วยเงินประกันรายได้" ที่เว็บ เรื่องเล่าข่าวเกษตร (อ้างอิงท้ายเรื่อง) กับคำถามที่ผู้เขียนเชื่อว่า มีหลายคน นึกคำตอบในใจได้ แต่ก็ยังหาทางแก้ไม่ได้จริง มาเกือบทั้งอายุอยู่แล้ว คำถามต่อไปจึงต่อกันด้วยความว่า แล้วเขาอยู่กันอย่างไร หรือทุกวันนี้ อยู่ได้ด้วยเงินสนับสนุน อยู่ได้ด้วยเงินประกันรายได้ ถึงจะเป็นคำถามจากหลายคน ที่เป็นลูกชาวนา หรือเคยเป็น...

Thai Rice Berry ข้าวไรซ์เบอร์รี่ อีกหนึ่งความภูมิใจ
18121 views

Thai Rice Berry อีกหนึ่งความภูมิใจ

ต้นกำเนิดของ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ หรือที่ต่างชาติรู้จักกันดีคือ thai rice berry นั้น หลายคนทราบดีว่าเป็นข้าวสารพันธุ์ไทย ซึ่งต้นกำเนิดจริงๆ ของข้าวสายพันธุ์นี้คือ ถูกพัฒนาขึ้นโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่สามารถสร้างพันธุ์ข้าวชนิดนี้ขึ้นมาได้สำเร็จ โดยมีคุณค่าทางโภชนาการสูง และมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในปริมาณที่มาก โดยทดลองให้เกษตรกรปลูกจำนวน 520...

การทำเกษตรแบบผสมผสาน
37690 views

การทำเกษตรแบบผสมผสาน

หากพูดถึงการทำเกษตรที่ตรงกับข้อมูลเชิงวิชาการ อาจจำแนกได้วิธีอันหลากหลาย หนึ่งในนั้นถือเป็นวิธีต้นแบบและให้ผลประโยชน์สุงสุดแก่ครัวเรือน และได้สร้างคุณภาพชีวิตแก่เกษตรกรให้ดีขึ้นมานักต่อนัก นั่นคือ การดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรในรูปแบบการทำเกษตรผสมผสาน ด้วยการเกษตรแนวนี้ สามารถช่วยทำให้มีการกระจายการใช้แรงงานสู้ภาคต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากภาคการเกษตรไปสู่ภาคอื่นๆ ที่มักก่อให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง เมื่อไม่มีการอพยพแรงงานออกน้องท้องถิ่น ก็จะทำให้ครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้า ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตและสภาพสังคมในท้องถิ่นให้ดีขึ้น ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้เป็นเกษตรกร ก็ดีขึ้นตามไปด้วย ประเทศก็จะอยู่ได้เมื่อประชากรส่วนใหญ่เป็นชนชั้นเกษตรกร ชนชั้นแรงงาน...

การทำเกษตรทฤษฎีใหม่
47051 views

การทำเกษตรทฤษฎีใหม่

ถ้าพูดถึง แนวทางการทำเกษตร ตามพระราชดำริฯ ร.9 หลายคนคงนึกถึง "ทฤษฎี" ที่เป็นแนวคิดแห่งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารงานในการทำการเกษตร ที่ได้ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาการเกษตร ให้เกษตรกรได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลุดพ้นบ่วงแห่งความยากจนลง นั่นคือ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ นั่นเอง หลักการของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่นี้ ง่ายมาก เพราะเป็นแนวคิดที่จัดพื้นที่ใช้ประโยชน์ออกเป็นส่วนๆ ที่ง่ายต่อการจัดการและดูแล โดยวิธีการคือ...

hosting สำหรับ wordpress โดยเฉพาะ
Hosting Wordpress