Tag: ปุ๋ยเคมีที่ใช้กับเกษตรอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์มุกมังกร
3139 views

มาคุยกันด้วยเรื่องของ ปุ๋ยมุกมังกร

นักอ่านอาจเคยได้ยินประโยคที่ว่า ปุ๋ยอินทรีย์เคมี หรือ อะมิโนโปรตีน สำหรับคำนี้ วันนี้ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้แบบเกษตรอินทรีย์ จะมาทำความรู้จักกับเรื่องราวส่วนนี้กัน ว่าสิ่งนี้หมายความอะไร ร่วมกับเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรกับการทำเกษตรอินทรีย์ในยุคนี้ ในปัจจุบัน สมาชิกที่ติดตามปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ผลผลิตทางการเกษตรในยุคนี้จะดี หรือมีคุณภาพแค่ไหน นอกจากปัจจัยสำคัญของสภาพดินประกอบกับสภาพอากาศแล้ว การดูแลจัดการระบบการทำเกษตรก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ "ปุ๋ย"...

ปุ๋ยเร่งหวาน
58575 views

ปุ๋ยน้ำตาล ช่วยผักผลไม้ หวานได้อีก

อยากให้ ผลไม้ มีรสชาติ หวาน ขึ้น เร่งได้ด้วย ปุ๋ยน้ำตาล ทำยังไง มาดูกัน โดยปกติแล้ว การที่เราปลูกผักผลไม้ และมีผลผลิตออกมาแล้วไม่ได้คุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นขนาด รสชาติ สำหรับในวันนี้อยากขอแนะนำเกี่ยวกับ การเพิ่มรสชาติความหวานให้กับผักผลไม้ เนื่องจากหลายๆ คนสอบถามกันเข้ามามากเกี่ยวกับเรื่องนี้...

ผักสวนครัว รั้วกินได้
16725 views

เกษตรอินทรีย์ ยั่งยืนจริง

หลังจากที่ได้เข้าไปอ่านบทความในหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐออนไลน์ เรื่อง เกษตรอินทรีย์ ยั่งยืนจริงหรือ? ไปแล้วนั้น ดูเหมือนบทสรุปสุดท้ายแล้ว ผู้เขียนบทความนั้นอาจเป็นการรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในการทำเกษตรอินทรีย์แล้ว ไม่พบหนทางรอด หรือไม่เข้าใจในแนวทางใน การทำ เกษตรอินทรีย์ อย่างยั่งยืน แท้จริง ดูเนื้อหาเกษตรอินทรีย์ ที่ : https://www.kasetorganic.com...

การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์
19342 views

ปุ๋ยเคมีกับเกษตรอินทรีย์

หลักในเรื่องเกษตรอินทรีย์นั้น เป็นระบบเกษตรที่ถือเป็นความยั่งยืนทั้งทางสิ่งแวดล้อม ทางสังคม และทางเศรษฐกิจ เน้นในด้านการเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และนิเวศการเกษตร โดยเกษตรอินทรีย์ สามารถลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ต่างๆ ด้วยกันได้อย่างมากมาย ในขณะเดียวกัน ก็พยายามประยุกต์กลไกและวัฐจักรธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น และพัฒนาความต้านทานต่อโรคของพืชและสัตว์เลี้ยง...