สนทะเล ช่วยฟื้นฟูดินได้ดีกว่ายูคา

สนทะเล

สนทะเล ไม้ยืนต้นที่ช่วยปรับสภาพดิน และปลูกง่าย เพราะเจริญเติบโตได้ทุกสภาพแวดล้อม

สาเหตุที่สนทะเล สามารถเติบโตได้ในทุก ๆ สภาพดิน จึงเป็นที่มาในการจัดการ พื้นที่แห้งแล้ง หรือมีดินเลวปลูกอะไรไม่ได้ เอาสนทะเลไปปลูกไม่นาน พื้นดินบริเวณนั้นก็จะกลับกลายเป็นดีไปเลยในเวลาอันรวดเร็ว เพราะสนทะเล หาอาหารเก่ง รากแผ่ขยายในวงกว้าง รากสามารถดึง ไนโตรเจน จากอากาศ มาใช้งานได้ ทำให้ทนต่อสภาพแวดล้อมที่สุดจัดได้ดีมาก

แหล่งปลูกสนทะเล

ต้นสนทะเล มีการงอกกระจายเป็นธรรมชาติ ไปตามพื้นที่แถบชายฝั่ง เนื่องจากเมล็ดสามารถงอกได้ง่าย และไม่ถูกทำลายโดยง่าย จึงพบมากในแถบทะเลด้านตะวันตก และตะวันออก โดยเฉพาะในแถบเอเซีย เช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไปจนถึงตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย ปาปัวนิกินี หรือหมู่เกาะแปซิฟิก

ส่วนที่เห็นกันใน ประเทศจีน อินเดีย เวียดนาม และอีกหลายประเทศ ในทวีปอัพฟริกา อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ นั้น เกิดจากการนำไปปลูกโดยฝีมือมนุษย์

สนทะเล เป็นไม้ที่ทนทานต่อสภาพดิน ทั้งกรดและด่าง ทนต่อสภาวะแห้งแล้งจัด เป็นพวก nitrogen-fixing tree อย่างที่กล่าวมาแล้ว เพราะมีระบบราก ที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ ทำให้มีการนำ สนทะเล ไปเป็นตัวช่วยปรับปรุงดิน โดยการนำไปปลูกในพื้นที่แห้งแล้ง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

เมล็ดสนทะเล

การใช้ประโยชน์จาก สนทะเล

ต้นสนทะเล แต่เดิม ส่วนใหญ่การปลูกจะเป็นในรูปของ ไม้ประดับ และงานจัดสวน ต่อมา กรมป่าไม้ จึงได้ทำการปลูกเพื่อนำเนื้อไม้มาใช้ เช่น การทำเสาโป๊ะเรือจับปลา หรือปลูกไว้เป็นแนวกันลมตามชายฝั่ง ซึ่งก็มีปลูกกันในหลายประเทศตามที่กล่าวมาข้างต้น

สายพันธุ์สนทะเล

จำแนกเป็นสายพันธุ์ย่อยได้ 2 ชนิด คือ

Casuarina equisetifolia subsp. equisetifolia. ต้นใหญ่ สูง 35 m (115 ft) กิ่งก้านมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5–0.7 mm (0.020–0.028 in) ไม่มีขน พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลียเหนือ

Casuarina equisetifolia subsp. incana (Benth.) L.A.S.Johnson. ต้นขนาดเล็ก สูง 12 m (39 ft) กิ่งก้านมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7–1 mm (0.028–0.039 in)มีขนเป็นปุย พบในออสเตรเลียตะวันออก วานูอาตู

สนทะเล การขยายพันธุ์

ใช้เมล็ด และการปักชำ ในการขยายพันธุ์ แต่ส่วนใหญ่นิยมใช้เมล็ดเพาะให้เป็นต้นกล้า มากกว่า เนื่องจากเป็นวิธีการที่สะดวก และได้จำนวนมาก ส่วนการปักชำ และการตอนกิ่ง ไม่เป็นที่นิยมกัน เพราะใช้เวลานาน แต่สามารถทำได้เช่นกัน

การเพาะเมล็ดสนทะเล ต้องได้จากเมล็ดสีน้ำตาลแกมเหลือง หรือผลที่แก่จัด ถ้าเป็นผลอ่อน สีผิวจะเป็นสีเขียว มีเมล็ดสีขาวด้านใน ผลแก่ อัตราการงอกจะดีกว่า การเพาะก็ให้นำผลแก่ที่ได้ มาผึ่งไว้ในที่ร่ม ประมาณ 3-5 วัน เพื่อให้ผลแตกออก จะได้เมล็ดที่ร่วงออกมา

การขยายพันธุ์สนทะเลด้วยการเพาะเมล็ด

ผลของต้นสนทะเล 1 ผล จะได้เมล็ดเป็นจำนวนมาก เมล็ดมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา โดยปกติแล้ว ผลแก่ 1 กิโลกรัม จะมีเมล็ดอยู่ประมาณ 700,000 เมล็ดเลยทีเดียว

share on: