เชื้อราในดิน ปัญหาคนปลูกผักกระถาง

เชื้อราในดิน ปัญหาคนปลูกผักกระถาง

ปัญหาอย่างหนึ่งที่พบได้บ่อยสำหรับคนปลูกผักในกระถาง นั่นคือ สารอาหารในดินไม่เพียงพอ ดินไม่มีคุณภาพ และเชื้อราในดิน

ปัญหาเหล่านี้แม้จะมีทางแก้ได้หลายวิธีแต่ก็ทำให้เกิดความวุ่นวายและรำคาญเป็นอย่างมาก อีกทั้งอาจทำให้ต้นไม้ในกระถางโตไม่ได้คุณภาพและไม่มีผลผลิต ซ้ำร้ายอาจกลับบ้านเก่า

ผมถึงย้ำอยู่เสมอว่า การเตรียมดินสำหรับปลูก จึงเป็นหัวใจหลัก ต้นไม้ผักหรือผลไม้ที่จะนำลงกระถางปลูก จะรอดหรือโตได้ก็เพราะดิน แม้เราจะคิดว่าใส่ปุ๋ยและเพิ่มแร่ธาตุลงกระถางก็เพียงพอ แต่กระถางไม่ใช่ร่องสวน หรือในแปลงปลูก การพรวนดินหรือใส่ปุ๋ยไม่ใช่คำตอบที่ดีนักเพราะปุ๋ยจะสัมผัสกับรากไม้โดยตรง และการพรวนดินในกระถางก็ทำได้ยาก โรคต่างๆ จึงเกิดได้ง่ายกว่าในแปลงปลูก

เชื้อราในดิน ปัญหาคนปลูกผักกระถาง

การทำให้ดินในกระถางดีมีคุณภาพตั้งแต่เริ่มแรกของการปลูกนั้นสำคัญ และจะสามารถแก้ปัญหาและกำจัดปัญหาจำพวกเชื้อราในดินในกระถางปลูกได้ง่าย

วิธีกำจัดเชื้อราในดินและเพิ่มธาตุอาหารให้ดินในกระถาง

วิธีแรกอาจไม่มีปัญหาหากผักหรือต้นไม้ในกระถางไม่โตมากนัก คือเปลี่ยนดิน เปลี่ยนกระถางใหม่ ทำเหมือนการปลูกใหม่ ใช้ดินที่เตรียมไว้อย่างดีนำมาผสมใหม่ นั่นคือ การผสมใบมะรุมเข้ากับปุ๋ยหมักและดินที่เตรียมไว้ โดยสามารถใช้ใบมะรุมสด ใบอ่อน ใบแก่ ร่วมกันได้ ใบมะรุมเมื่อย่อยสลายจะช่วยเพิ่มไนโตรเจน ช่วยให้ประหยัดการใช้ปุ๋ย พืชผักเจริญเติบโตดีและที่สำคัญ ด้วยคุณสมบัติพิเศษของสมุนไพรมะรุมจะมีสารกำจัดเชื้อรา ซึ่งเมื่อใบมะรุมถูกผสมลงในดินจะทำให้เชื้อราชนิดต่างๆ ที่อยู่ในดินถูกกำจัดไป

เชื้อราในดิน ปัญหาคนปลูกผักกระถาง

วิธีที่สอง ใช้การผสมปูนขาวหรือปูนมานลงในดินขณะพรวนดิน หรือใช้ปูนขาวหรือปูนมานรองก้นกระถางก่อน เพราะจะช่วยปรับสมดุลให้กับดินแล้วก็ยังสามารถช่วยลดปริมาณเชื้อราในดินได้ดี

วิธีที่สาม ใช้น้ำส้มควันไม้ที่ได้จากการเผาถ่านหรือเผาแกลบมาผสมน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 200 แล้วพ่นหรือราดบริเวณโคนต้นพืช ก็จะสามารถกำจัดเชื้อราได้ดีอีกวิธีหนึ่ง ควรราดซ้ำทุก 7 วัน

ไม่แนะนำการกำจัดเชื้อราในดินด้วยสารเคมีกับการปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์
เชื้อราในดิน ปัญหาคนปลูกผักกระถาง

หากต้นไม้หรือพืชมีอาการติดเชื้อรามากให้ราดสารเคมีกำจัดเชื้อรา เช่น oxadizyl. ethazol benalaxy metalaxyl โดยราดสัปดาห์ละครั้งเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ ในกรณีที่โคนต้นมีอาการโรคเน่าเป็นแผลเน่าช้ำ เปลือกแตก ยางไหล ใช้มีดถากหรือขูดแล้วทาด้วยสารเคมี phosetyylal หรือ metalaxyl 25% + mancozeb หรือ cycloheximide วิธีการทาสารเคมีกำจัดเชื้อราทิ้งที่โคนต้นนั้น เมื่อทาเสร็จแล้วต้องปล่อยทิ้งให้แห้งก่อนกลบดินใหม่ที่สะอาดต่อไป

สารฆ่าเชื้อราในดิน เช่น ไวตาแว้กซ์ บลาสซิโคล เทอร์ราโซล เทอร์ราคลอ ชนิดใดชนิดหนึ่ง ราดดินตรงจุดที่เกิดโรคและบริเวณต้นใกล้เคียงกับจุดที่เป็นโรคนั้นให้ทั่วในพื้นที่ที่โรคนี้ชอบระบาดเนื่องจากมีเชื้ออยู่ในดิน การราดสารดังกล่าวในหลุมปลูกหลังจากย้ายปลูก 1-2 ครั้ง

ขอให้สนุกกับการทำเกษตรอินทรีย์นะครับ