เพาะเมล็ดองุ่นไว้ปลูกเองดีกว่า

ปุ๋ยเร่งหวาน

ดูเหมือนว่าปัจจุบันนี้ หลายบ้านมักจะแต่งสวนแต่งบ้านด้วยซุ้มองุ่น แต่หากจะไปเดินหาซื้อต้นองุ่นพันธุ์ดีมาปลูก ก็คงจะไม่เหมาะ

เพราะทั้งราคาแพง และก็ไม่เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ องุ่นควรจะอยู่ในพื้นที่ใกล้เขาที่มีอากาศไม่เหมือนกับหน้าบ้าน แต่รู้หรือไม่ว่า สมัยนี้ไปบ้านไหนแล้วไม่เห็นซุ้มต้นองุ่นให้ดู อาจเชยไปเสียด้วยซ้ำ วันนี้ก็เลยจะมาสอนวิธีปลูกองุ่น เอาตั้งแต่เริ่มต้นจากการเพาะเมล็ดไปจนถึงเป็นต้นให้เห็นลูกองุ่นกันเลยทีเดียว ก่อนอื่นต้องขอบคุณที่มาเรื่อง วิธีเพาะเมล็ดองุ่น ของ kasetorganic.com กันก่อน แล้วมาเริ่มกันเลย

ก่อนอื่นต้องเตรียมอุปกรณ์ในการเพาะเมล็ดองุ่นให้พร้อมก่อน

อุปกรณ์สำหรับการเพาะเมล็ดองุ่นเอง

  1. เมล็ดองุ่น สายพันธุ์ที่ชอบ (หากไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไร ก็ดูได้จากบทความต้นฉบับจากลิ้งในย่อหน้าแรก)
  2. กระดาษชำระธรรมดา ที่ไม่มีสารเคมีหรือน้ำหอมผสม
  3. กล่องมีฝาปิดได้ เพื่อทำเป็นกล่องเพาะเมล็ด
  4. ดินร่วนปนทรายที่ตากแห้งแล้ว

ส่วนอุปกรณ์และวัสดุที่เหลือ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ หรือ ปุ๋ยคอก ไว้ค่อยนำมาผสมเป็นดินเพาะกล้า ไม่ควรผสมลงในกล่องเพาะเมล็ด เพราะจะทำให้เมล็ดขึ้นราได้ ส่วนกระถางเพาะ เสาปูน หรือเสาไม้ จะเตรียมไว้ก่อนหรือหลังจากเมล็ดองุ่นงอกแล้วก็ได้ แต่อย่าลืมว่าการเพาะเมล็ดองุ่น ใช้เวลาเป็นเดือนๆ ถึงจะงอก บางคนอาจท้อไปเลยก็ได้ แต่ถ้าหากว่าจะทำต่อ ระหว่างนี้ก็มาเรียนกันเลย

วิธีการเพาะเมล็ดองุ่น แบบละเอียด

วิธีนี้ได้ผลแน่นอน ทดลองมาแล้ว เมล็ดงอก 8 ใน 10 ครั้ง (2 ครั้งที่เหลือเมล็ดขึ้นราและเน่า) เริ่มแรกควรทำการคัดแยกเมล็ดองุ่นที่สมบูรณ์ก่อน คือให้นำเมล็ดองุ่นไปแช่น้ำ ถ้าเมล็ดจมน้ำแสดงว่าสามารถนำไปเพาะให้งอกได้ เลือกเอาเมล็ดดีๆ มาทำการเพาะประมาณ 30-40 เมล็ด หรือขึ้นอยู่กับกล่องเพาะที่เตรียมไว้ ถ้ากล่องใหญ่ก็สามารถบรรจุได้เยอะหน่อย ด้วยการคำนวณระยะห่างของเมล็ดไว้ ประมาณ 2-3 ซม. เพื่อง่ายต่อการนำไปลงถุงเพาะกล้า เมื่อคัดเลือกเมล็ดได้แล้ว ให้นำเมล็ดองุ่นที่ได้ไปทำความสะอาด โดยการแช่น้ำสะอาดทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง

เรียนรู้การเพาะเมล็ดองุ่นไว้ปลูกเองที่บ้าน

นำดินร่วนปนทรายที่เตรียมไว้ มาใส่รองก้นกล่อง หนาพอที่จะให้รากองุ่นแทงลงไปได้ แต่ไม่ต้องรองหนามาก แล้วจัดการวางเมล็ดองุ่นลงไป อย่าให้ชิดกันมาก ประมาณ 2-3 เซนติเมตร เตรียมนำกระดาษชำระที่เตรียมไว้ (ไม่มีสารเคมีผสม เพราะสารเคมีจะทำให้เมล็ดองุ่นเน่า และไม่งอกได้) ปิดคลุมเมล็ดให้ทั่ว แล้วฉีดพรมน้ำให้ชุ่ม แต่อย่าแฉะมาก ใช้ทราย หรือมอสทับด้านบนบางๆ อีกชั้น ปิดกล่องให้สนิท จากนั้นก็นำไปแช่ตู้เย็นในช่องแช่ปกติ ระยะเวลางอก ประมาณ 2–3 เดือน จะเห็นรากแทงออกมาจากเมล็ด

เรียนรู้การเพาะเมล็ดองุ่นไว้ปลูกเองที่บ้าน

เมื่อมีรางแทงออกมาจากเมล็ดองุ่นที่เพาะแล้ว ให้แช่ทิ้งไว้อีกประมาณ 1-2 สัปดาห์ จากนั้นค่อยๆ นำเมล็ดองุ่นในกล่องมาลงปลูกในกระถางเพาะกล้า ระวังอย่าให้รากหัก โดยวางในกระถางเพาะกล้าให้ห่างกันอย่างน้อย 3-4 เซนติเมตร สำหรับดินในกระถางเพาะกล้าก็เป็นดินร่วนปนทรายที่ผสมปุ่ยคอกมาแล้วตามปกติ นำกล้าลงกระถางเพาะ

แล้ววางกระถางไว้ในที่ร่มไม่มีแดดส่องถึง แต่ให้มีแสงสว่างเพียงพอ รอจนกระทั่งต้นอ่อนงอกขึ้นมา ใช้เวลาประมาณ 6-7 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเมล็ดพันธุ์และอากาศ ในระหว่างนี้ต้องคอยดูแล อย่าปล่อยให้ดินแห้งหรือชุ่มน้ำเกินไป หมั่นรดน้ำโดยการฉีดน้ำจากขวดสเปรย์แทนการเทน้ำรดดินโดยตรง 1-2 วันครั้ง เมื่อต้นอ่อนมีความสูง 8 เซนติเมตร ให้ย้ายลงปลูกกระถางใหญ่ วางไว้ในที่ร่มเหมือนเดิม จนกระทั่งลำต้นมีความสูงประมาณ 30 เซนติเมตรหรือมีครบ 5-6 ใบ ถือว่าประสบความสำเร็จใน การเพาะเมล็ดองุ่น ให้งอก แล้วแน่นอน

ดูวิธีเพาะเมล็ดแบบไม่ใช้ดิน ที่ https://www.kasetorganic.com/การเพาะเมล็ด-ไม่ใช้ดิน.html เพื่อขยายพันธุ์เมล็ดพืชอื่นๆ อีกเพิ่มเติม

เรียนรู้การเพาะเมล็ดองุ่นไว้ปลูกเองที่บ้าน

เทคนิคการปลูกองุ่นให้โต

เมื่อได้กล้าองุ่นที่ได้จากความสำเร็จในการใช้วิธีเพาะเมล็ดองุ่นสำเร็จแล้ว ก็เริ่มนำกล้านั้นมาปลูกลงดิน โดยการผสมดินร่วนปนทรายกับปุ๋ยหมักเพื่อนำไปทำแปลงปลูก แปลงควรอยู่ในพื้นที่ที่มีแดดส่อง เพราะต้นองุ่นต้องการแสงแดดวันละ 7-8 ชั่วโมงในการเจริญเติบโต ก่อนนำต้นกล้าองุ่นมาปลูก ให้ปักเสาไม้ เสาปูน หรือไม้ไผ่เอาไว้ก่อนเพื่อยึดต้นองุ่นให้เลื้อย แล้วค่อยนำต้นองุ่นลงปลูกในที่ที่เตรียมไว้ เว้นระยะห่างระหว่างต้น 2.5 เมตร ใช้เชือกผูกต้นองุ่นติดกับเสา ขึงเชือกจากปลายเสาไปยังค้างใหญ่ให้เครือองุ่นให้ไต่ขึ้นร้าน

ปุ๋ยเร่งหวาน

เมื่อต้นองุ่นแข็งแรง กิ่งมีสีน้ำตาล ใบแก่แล้ว ควรตัดกิ่งออกเพื่อให้กิ่งที่ออกมาใหม่ติดพวงดอก ก่อนการตัดกิ่งนั้นต้องงดให้น้ำอย่างน้อย 7 วันและคอยตรวจเช็กพร้อมกำจัดเหล่าแมลงศัตรูพืชด้วย

ที่มา การเพาะเมล็ดองุ่น : https://www.kasetorganic.com/plant-propagation/grapeseed/
เรียบเรียง : https://kaset.vwander.com

share on: