10 วิธีปลูกทุเรียน และข้อห้ามในการปลูก

10 วิธีปลูกทุเรียน

อย่าปลูกทุเรียนแบบนี้ หากคุณยังไม่รู้ว่า 10 วิธีการปลูกต้นทุเรียนให้โตเร็ว และได้ผลผลิตไว ต้องทำอย่างไร

รู้หรือไม่ว่า การปลูกทุเรียน เขาห้ามขุดหลุมปลูก แต่ใช้วิธีอื่นในการปลูก เพราะหากขุดหลุม มันจะทำให้ต้นทุเรียนเป็นโรคเน่า ตายง่าย แม้จะได้น้ำได้สารอาหารเพียงพอ แต่มีข้อเสียหลายอย่าง นี่เปรียบเสมือนเป็นข้อห้ามหลัก สำหรับนักปลูกทุเรียนเลยก็ว่าได้

กลับกัน การปลูกบนโคก หรือทำโคกเนิน สุมกองปุ๋ยหมักหลากหลายชนิด แล้วนำทุเรียนไปวางปลูกบนโคกเนิน มีข้อเสียเดียวคือ การขาดน้ำ แต่ก็แก้ได้ด้วยการวางระบบน้ำให้ดี แต่ไม่ต้องวุ่นวายกับข้อเสียอื่น ๆ เพราะแทบไม่มีข้อเสียเลย เมื่อปลูกทุเรียนด้วยวิธีนี้

เมื่อรู้สาเหตุที่จะทำให้ต้นทุเรียนตาย และปัญหาที่ปลูกแล้วไม่โต รวมถึงสูตรดินที่เหมาะสมแล้ว เราก็แค่เริ่มปลูก กับเทคนิค 10 วิธีที่จะทำให้การปลูกทุเรียน เป็นเรื่องง่าย ๆ 

  1. ปลูกบนโคก แต่ให้ขุดหลุม ยัดปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักให้พูนจนเป็นโคก แล้วนำกล้าทุเรียน ปลูกบนโคกแทนการขุดหลุมฝังราก โดยพื้นที่ปลูกใน 1 ต้น ควรมากกว่า 1-2 เมตร ยิ่งมากยิ่งดี ไม่ต้องทำกว้างมากตั้งแต่เริ่ม แต่ให้ค่อย ๆ ขยายรอบโคนต้นไปตามทรงพุ่มของต้นทุเรียน
  2. ลือกต้นกล้าอายุต่ำกว่า 1 ปี การเลือกกล้าที่มีอายุมาก ๆ หรือกล้าค้างปี ที่มีอายุอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป เมื่อทำการปลูก การเติบโตจะช้า เพราะค้างปีมานาน มีช่วงหยุดโตนาน ทำให้เมื่อเอามาลงดินจะโตช้ากว่า แม้ต้นกล้าค้างปีจะมีอัตรารอดตายสูงกว่าต้นกล้าที่มีอายุน้อย แต่เมื่อเทียบกับการโตต่อเนื่อง กล้าอายุน้อยจะโตเร็วกว่า ข้อสังเกตุคือ ควรเลือกต้นที่เป็นกิ่งกระโดง ลำต้นอวบ ความสูงไม่ควรเกิน 70 ซม.
  3. จัดวางรากให้แผ่ออกข้าง ปิดทับด้วยวัสดุที่ระบายน้ำได้ดีในระยะแรก เช่น ทราย ผสมปุ๋ยคอก ส่วนก้นหลุมเน้นวัสดุที่อุ้มน้ำได้ดีในระดับหนึ่ง เพื่อป้องกันการขาดน้ำ โคกเนินที่ทำการปลูก อาจปิดทับด้วยฟางข้าว หรือหญ้าแห้ง เพื่อลดการระเหยของน้ำได้ แต่แนะนำว่าใช้ทราย และวางระบบการให้น้ำในช่วงปีแรกดี ๆ จะทำให้การเติบโตและการกระจายของรากดีกว่า
  4. ให้น้ำสม่ำเสมอ ในช่วงปีแรก อย่าให้ต้นทุเรียนขาดน้ำ เป็นไปได้ให้รดน้ำ วันละครั้ง ยกเว้นช่วงหน้าฝน สังเกตุผิวดินบนโคกบริเวณโคนต้น หากเอานิ้มจิ้มลงไปแล้วรู้สึกแห้ง ให้รดน้ำเลย การวางระบบน้ำที่ดีในระยะแรก จะทำให้ระบบรากทุเรียนขยายได้เร็ว จำไว้ว่า ในช่วงปีแรก ระบบรากของทุเรียนจะไม่กระจายตัวดีนักจนกว่าจะพ้นช่วงปีไปแล้ว ในระยะนี้ห้ามขาดน้ำเด็ดขาด
  5. พรางแสงให้ต้นทุเรียน อย่าทำให้ต้นทุเรียนโดนแดดเต็ม ๆ ทั้งวัน ควรปลูกไม้พี่เลี้ยงอายุ 1-2 ปีช่วยพรางแสง หรือใช้ตาข่ายพรางแสง เนื่องจากต้นทุเรียนในระยะแรก ไม่ได้ต้องการแสงมากนัก เพราะใบยังอ่อนและมีไม่มาก การสังเคราะห์แสงทำได้เพียงครึ่งวันก็เพียงพอ การโดนแสงเต็มวัน จะทำให้ใบไหม้ ต้นแกร็น โตช้า อาจมีอาการของใบร่วง เหลือง หากขาดน้ำด้วย จะยิ่งทำให้ต้นแห้งและตายในที่สุด
  6. ตัดแต่งกิ่งบ่อย ๆ เมื่อปลูกไปแล้วในปีแรก ควรตัดแต่งกิ่งให้อยู่ในระดับความสูงที่เหมาะสม และไม่ควรให้สูงเกิน 5 เมตร เพื่อง่ายต่อการดูแลรักษา
  7. เสริมฐานปลูก ขยายโคก เพื่อให้ระบบรากแผ่ได้กว้างขึ้น และเพิ่มแร่ธาตุให้เพียงพอตามทรงพุ่มที่ได้ ด้วยการผสมปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ทราย และดินในท้องถิ่นเข้าด้วยกัน เพื่อเสริมโคกให้กับต้นทุเรียนเดือนละครั้ง หลังจากผ่านพ้นปีแรกไปแล้ว
  8. เสริมรากแต่งโคน หากมีโอกาสให้ทำการเสริมราก ด้วยการนำต้นทุเรียนที่ได้จากการเพาะเมล็ด และมีรากแก้ว มาทาบกับต้นพันธุ์ เพื่อช่วยเสริมรากให้ต้นทุเรียน อาจเสริม 2-3 ราก ทั้งนี้ก็ดูความเหมาะสมของพื้นที่ หากแร่ธาตุและสารอาหารเพียงพอก็ไม่ต้องเสริมเยอะเกินไป
  9. ไม้ค้ำกิ่ง หรือค้ำยัน เพื่อป้องกันต้นล้มกรณีเกิดแรงลม หรือพายุ อีกทั้งการทำค้ำยันมีข้อดีหลายอย่าง เนื่องจากเราบังคับยอดไม่ให้สูงเกิน 5 เมตร การตัดยอดจะทำให้ต้นทุเรียนแตกกิ่งยาวออกด้านข้าง การทำค้ำยันถือเป็นตัวช่วยให้ลำต้นอยู่ได้ และกิ่งไม่หักโค่นได้ง่าย สบายในการดูแล
  10. ใส่ปุ๋ยเร่งดอกเร่งผล เมื่อผ่านพ้นปีที่ 3 ไปแล้ว ต้นทุเรียนพร้อมที่จะให้ผลผลิต อาจใช้ปุ๋ยบำรุงดอก เร่งผลผลิต จำไว้เสมอว่า ปุ๋ยที่ได้จากเศษหญ้า ฟาง และพืชล้มลุกทั่วไป เสริมให้ลำต้นแข็งแรง เร่งใบ เร่งการเติบโต แต่หากต้องการเร่งดอก เร่งผลผลิต ควรเน้นไปที่ปุ๋ยคอก ผสมกับเศษใบไม้จากไม้ยืนต้นเป็นสำคัญ จะช่วยให้การสร้างดอก และให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ การเสริมแต่ปุ๋ยคอกและเศษใบไม้ทั่วไป เศษหญ้าแห้ง พืชผักล้มลุก จะช่วยในเรื่องการเร่งการเติบโตเท่านั้น แต่ไม่ได้เร่งให้มีผลผลิต

ขอบคุณที่มาจาก : 10 วิธีปลูกทุเรียน

share on: