พืชกระท่อม ขายได้ไม่ผิดกฏหมายแล้ว

กฏหมายปลดล็อคกระท่อมฉบับล่าสุด ปี 64

จากข่าวเรื่องการปลดล็อคใบกระท่อม 2564 ทำให้หลายคนเริ่มเอาสินค้าในคลังออกมาขายกันเป็นเทน้ำเทท่ากัน เต็มฟีดบนเว็บช๊อปปิ้งออนไลน์ชื่อดังหลายเจ้า แล้วเราคนปกติ สามารถทำอะไรได้บ้างกับเรื่องนี้

กฏหมายปลดล็อคกระท่อมฉบับล่าสุด ปี 64

แต่เดิมเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (ตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 7 ยาเสพติดให้โทษ ซึ่งสิ่งเสพติดในประเภท 5 ได้แก่ กัญชา และพืชกระท่อม) ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 พืชกระท่อมก็ถูกปลดล็อคโดยสิ้นเชิง ประชาชนทั่วไป สามารถขายใบ ขายต้นพันธุ์ได้แล้ว

รวมทั้งมีการปล่อยผู้กระทำความผิดตามกฎหมายพืชกระท่อมจำนวน 1,038 ราย โดยถือว่าไม่เคยกระทำความผิด สำหรับผู้ถูกจับกุมหรือจำเลยในชั้นต่างๆ จะได้ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปล่อยตัวผู้กระทำความผิดและผู้ต้องขังคดีความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อมต่อไป แต่ทั้งนี้ก็ยังมีข้อกฏหมายในส่วนอื่น ที่ยังคงห้ามไม่ให้กระทำการบางประการ เช่น จำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือนำไปผสมในส่วนผสมบางชนิด

กฏหมายปลดล็อคกระท่อมฉบับล่าสุด ปี 64

ผลเสียของการเสพกระท่อมในจำนวนมาก

กระท่อมออกฤทธิ์ประเภทกระตุ้นประสาท การเสพในปริมาณมาก หรือเป็นระยะเวลานาน จะมีอาการเบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลด นอนไม่หลับ มักจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสีขึ้นที่บริเวณผิวหนัง ทำให้ผู้ที่รับประทานมีผิวคล้ำและเข้มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณโหนกแก้ม จะมีสีคล้ำขึ้นคล้ายกับผู้ที่ป่วยเป็นโรคตับ

ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานใบหรือน้ำต้ม ก็ขอแนะนำว่าไม่ควรบริโภคในปริมาณที่มากเกินไป และไม่ควรอย่างยิ่งที่จะนำไปผสมเพื่อให้สารในใบกระท่อมออกฤทธิ์รุนแรงเพิ่มขึ้น และในกรณีที่มีการผสมเพื่อเพิ่มการออกฤทธิ์ทางยา การครอบครองรวมทั้งเพื่อบริโภคและเพื่อมีไว้จำหน่าย ก็จะมีความผิดตามกฏหมายด้วย

share on: