Tag: ปัญหาประมงน้ำจืด

การทำประมงน้ำจืด ปัญหา และทางแก้ไข
19049 views

แนะนำพันธุ์ปลาน้ำจืด

น้องๆ กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2553 ได้จัดทำสื่อมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการทำประมงน้ำจืด โดยการนำเสนอคลิป VDO แนะนำพันธุ์ปลาน้ำจืด ที่สำคัญในการทำประมงน้ำจืดในประเทศไทย ในคลิป VDO นี้ ถ่ายทำกันที่ สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดภาคอีสาน...