Tag: เกษตรแนวใหม่

สนทะเล
70 views

สนทะเล ช่วยฟื้นฟูดินได้ดีกว่ายูคา

สนทะเล ไม้ยืนต้นที่ช่วยปรับสภาพดิน และปลูกง่าย เพราะเจริญเติบโตได้ทุกสภาพแวดล้อม สาเหตุที่สนทะเล สามารถเติบโตได้ในทุก ๆ สภาพดิน จึงเป็นที่มาในการจัดการ พื้นที่แห้งแล้ง หรือมีดินเลวปลูกอะไรไม่ได้ เอาสนทะเลไปปลูกไม่นาน พื้นดินบริเวณนั้นก็จะกลับกลายเป็นดีไปเลยในเวลาอันรวดเร็ว เพราะสนทะเล หาอาหารเก่ง รากแผ่ขยายในวงกว้าง รากสามารถดึง ไนโตรเจน...

จุลินทรีย์ EM
56 views

จุลินทรีย์ EM กับการทำเกษตรอินทรีย์

จุลินทรีย์ EM สำหรับภาคเกษตรในยุคปัจจุบัน ได้ชื่อว่า เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก และเป็นอย่างแรกที่ต้องนึกถึง การจะทำเกษตร โดยเฉพาะ เกษตรอินทรีย์ หากไม่พึ่งพาสารเคมี การได้จุลินทรี์ไปเพิ่มประโยชน์แก่ดินและพืช ถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น และสำหรับวันนี้ ทีมงานนักเขียน ก็จะมาพา ย้อนกลับไปยังสิ่งที่ ว่าด้วยเรื่องของ การใช้ประโยชน์จากชีวภาพ...

ใช้เปลือกลำไยไล่ยุง และแมลงรบกวนได้
105 views

ใช้เปลือกลำไยไล่ยุง และแมลงรบกวนได้

รู้รึเปล่าว่า เปลือกลําไย ใช้ไล่แมลงได้ ในสมัยก่อน เรารู้กันว่า เปลือกส้ม ดอกไม้บางชนิด สามารถไล่ยุงบวกกับแมลงรบกวนบางชนิดได้แต่จะมีซักกี่คน ที่รู้ว่า เปลือกลำไย มีประโยชน์แล้วก็มีฤทธิ์เดชมาก สามารถ ไล่แมลง ที่คอยรบกวน พืชผัก รวมถึงทำลายสุขภาพ ของเราได้ ไม่แพ้...

โคกหนองนาโมเดล กับความจริงที่เกิดขึ้น
439 views

โคกหนองนาโมเดล กับความจริงที่เกิดขึ้น

เนื้อเรื่องของโมเดลนี้มีความนิยมกันมากช่วงปลายปี 63 หมายรวมไปถึงต่อจากนั้นก็กลายเป็นแค่กระแส ใครอยากทำอะไรก็ได้อิสระโดยไม่ได้อิงวิชาการที่ถูกต้อง กระทั่งปัจจุบันก็กลายเป็นศิลปะแห่งการขุดบ่อไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งวันนี้เรา ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้แบบเกษตรอินทรีย์ มาว่ากันด้วยเรื่องของโมเดลนี้กันดีกว่า ว่าเนื้อหาจริงๆ นั้นมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในทางปฏิบัติ หมายรวมไปถึงโคกหนองนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรกันแน่ เพราะหลายๆ คนยังสับสนบวกกับทำผิดกันมั่วไปหมด โคกหนองนาโมเดล หรือจะแค่ศิลปะของการขุดบ่อเลี้ยงปลา โคกหนองนาโมเดล ในความเป็นจริงนั้น...

การทำเกษตรแบบผสมผสาน
34197 views

การทำเกษตรแบบผสมผสาน

หากพูดถึงการทำเกษตรที่ตรงกับข้อมูลเชิงวิชาการ อาจจำแนกได้วิธีอันหลากหลาย หนึ่งในนั้นถือเป็นวิธีต้นแบบและให้ผลประโยชน์สุงสุดแก่ครัวเรือน และได้สร้างคุณภาพชีวิตแก่เกษตรกรให้ดีขึ้นมานักต่อนัก นั่นคือ การดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรในรูปแบบการทำเกษตรผสมผสาน ด้วยการเกษตรแนวนี้ สามารถช่วยทำให้มีการกระจายการใช้แรงงานสู้ภาคต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากภาคการเกษตรไปสู่ภาคอื่นๆ ที่มักก่อให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง เมื่อไม่มีการอพยพแรงงานออกน้องท้องถิ่น ก็จะทำให้ครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้า ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตและสภาพสังคมในท้องถิ่นให้ดีขึ้น ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้เป็นเกษตรกร ก็ดีขึ้นตามไปด้วย ประเทศก็จะอยู่ได้เมื่อประชากรส่วนใหญ่เป็นชนชั้นเกษตรกร ชนชั้นแรงงาน...