Tag: เกษตรแนวใหม่

ใช้เปลือกลำไยไล่ยุง และแมลงรบกวนได้
2533 views

ใช้เปลือกลำไยไล่ยุง และแมลงรบกวนได้

รู้รึเปล่าว่า เปลือกลําไย ใช้ไล่แมลงได้ ในสมัยก่อน เรารู้กันว่า เปลือกส้ม ดอกไม้บางชนิด สามารถไล่ยุงบวกกับแมลงรบกวนบางชนิดได้แต่จะมีซักกี่คน ที่รู้ว่า เปลือกลำไย มีประโยชน์แล้วก็มีฤทธิ์เดชมาก สามารถ ไล่แมลง ที่คอยรบกวน พืชผัก รวมถึงทำลายสุขภาพ ของเราได้ ไม่แพ้...

โคกหนองนาโมเดล กับความจริงที่เกิดขึ้น
3023 views

โคกหนองนาโมเดล กับความจริงที่เกิดขึ้น

เนื้อเรื่องของโมเดลนี้มีความนิยมกันมากช่วงปลายปี 63 หมายรวมไปถึงต่อจากนั้นก็กลายเป็นแค่กระแส ใครอยากทำอะไรก็ได้อิสระโดยไม่ได้อิงวิชาการที่ถูกต้อง กระทั่งปัจจุบันก็กลายเป็นศิลปะแห่งการขุดบ่อไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งวันนี้เรา ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้แบบเกษตรอินทรีย์ มาว่ากันด้วยเรื่องของโมเดลนี้กันดีกว่า ว่าเนื้อหาจริงๆ นั้นมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในทางปฏิบัติ หมายรวมไปถึงโคกหนองนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรกันแน่ เพราะหลายๆ คนยังสับสนบวกกับทำผิดกันมั่วไปหมด โคกหนองนาโมเดล หรือจะแค่ศิลปะของการขุดบ่อเลี้ยงปลา โคกหนองนาโมเดล ในความเป็นจริงนั้น...

การทำเกษตรแบบผสมผสาน
37377 views

การทำเกษตรแบบผสมผสาน

หากพูดถึงการทำเกษตรที่ตรงกับข้อมูลเชิงวิชาการ อาจจำแนกได้วิธีอันหลากหลาย หนึ่งในนั้นถือเป็นวิธีต้นแบบและให้ผลประโยชน์สุงสุดแก่ครัวเรือน และได้สร้างคุณภาพชีวิตแก่เกษตรกรให้ดีขึ้นมานักต่อนัก นั่นคือ การดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรในรูปแบบการทำเกษตรผสมผสาน ด้วยการเกษตรแนวนี้ สามารถช่วยทำให้มีการกระจายการใช้แรงงานสู้ภาคต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากภาคการเกษตรไปสู่ภาคอื่นๆ ที่มักก่อให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง เมื่อไม่มีการอพยพแรงงานออกน้องท้องถิ่น ก็จะทำให้ครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้า ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตและสภาพสังคมในท้องถิ่นให้ดีขึ้น ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้เป็นเกษตรกร ก็ดีขึ้นตามไปด้วย ประเทศก็จะอยู่ได้เมื่อประชากรส่วนใหญ่เป็นชนชั้นเกษตรกร ชนชั้นแรงงาน...