ความจริงของมะพร้าวหอมต้นเตี้ย ที่ไม่มีใครบอก

มะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ย

คุณรู้อะไรเกี่ยวกับมะพร้าวหอมต้นเตี้ยบ้าง กับความจริงที่ไม่มีใครเคยบอกเอาไว้ ว่ามันต้นเตี้ยจริงหรือไม่ มันจะโตต้นสูงได้ไหม และมันเป็นมะพร้าวพันธุ์ใหม่หรือเปล่า

อยากรู้มาฟังทางนี้

เมื่อในอดีตนานมาแล้ว มะพร้าวน้ำหอมดั้งเดิม ที่เป็นสายพันธุ์ที่นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยนั้น ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมในการบริโภคเป็นอย่างมาก ทั้งบริโภคสด และเป็นผลไม้ส่งออกไปตลาดต่างประเทศ ตลอดจนนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในเชิงอุตสาหกรรม ทำให้ความต้องการมะพร้าวน้ำหอมมีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

จนกระทั่งมีการผสมข้ามสายพันธุ์เป็นมะพร้าวน้ำหอม จากมะพร้าวพันธุ์ต้นเตี้ยสีเขียวที่เรียกว่า หมูสีเขียว เพื่อให้เข้ากับพื้นที่เพาะปลูกในที่ราบลุ่มในภาคกลาง แต่อย่างไรก็ตาม การสร้างสวนมะพร้าวต้นเตี้ยที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ต้องทำให้ถูกต้องตั้งแต่การเลือกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การคัดเลือกพันธุ์ เพาะชำ คัดเลือกหน่อ การปลูก ตลอดจนการดูแลรักษา จนกว่าจะได้ผลผลิต

มะพร้าวน้ำหอมนั้นแม้จะต้นเตี้ยหรือต้นสูง ก็จะมีลักษณะลำต้นที่สูงประมาณ 3 เมตรขึ้นไป มีระยะเวลาการให้ผลผลิตใช้เวลาประมาณ 4-5 ปี แต่ปัจจุบันนั้น พันธุ์มะพร้าวน้ำหอมที่มีลักษณะลำต้นเตี้ยนั้นไม่มีอยู่จริง

มะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ย

มะพร้าวต้นเตี้ย ในความจริงนั้นก็คือ… มะพร้าวปกติ ทั้งมะพร้าวกะทิ และมะพร้าวน้ำหอม แต่ที่ใครเห็นว่าต้นเตี้ยนั้น เพราะการให้ผลผลิตเร็วในขณะที่ลำต้นยังไม่สูงมาก เท่านั้นเอง และมะพร้าวในกลุ่มนี้ ต้นมะพร้าวจะมีความสูงของลำต้นประมาณ 1 เมตรหรือ 1.5 เมตร ก็เริ่มให้ผลผลิตแล้ว และใช้เวลาออกผลติดจั่นเร็วไม่เกิน 3 ปี และลำต้นก็จะเติบโตไปตามปกติและให้ผลผลิตต่อเนื่อง จนสุดท้ายก็จะกลายเป็นมะพร้าวลำต้นสูงมากกว่า 3 เมตรอยู่ดี

การปลูกมะพร้าวที่ได้ผลที่สุด หลังจากฝนตกแล้ว ดินที่เตรียมไว้ในหลุมก่อนหน้านี้จะยุบต่ำลงไป หากดินยุบไม่ถึงครึ่งหลุมก็ไม่จำเป็นต้องเติมดินใหม่ แต่หากดินยุบมากๆ ให้เติมได้แต่ไม่ต้องเติมให้เต็มปากหลุม ให้เหลือพื้นที่วางมะพร้าวพันธุ์ดีที่ต้องการปลูกไว้ โดยควรปลูกต่ำกว่าปากหลุมประมาณ 15 เซนติเมตร แต่ในพื้นที่บางแห่งซึ่งเป็นที่ลุ่มระดับน้ำใต้ดินสูง ควรปลูกให้เสมอกับปากหลุมหรือสูงกว่าปากหลุมเล็กน้อย ในกรณีนี้จะต้องเอาดินลงในหลุมลึกจนกระทั่งถึงระดับสูงกว่าปากหลุมตามต้องการแล้วจึงปลูก มะพร้าวควรปลูกหน้าฝน แต่ขุดหลุมปลูกทิ้งไว้ก่อนในหน้าร้อน

วิธีปลูกก็ไม่ยุ่งยาก ให้ขุดดินให้เป็นบ่อเล็กๆ ไม่ต้องลึกมาก ให้พอดีกับขนาดผลมะพร้าว แล้วเอาหน่อมะพร้าววางลงไป เอาดินกลบและเหยียบดินข้างๆ ให้แน่น การกลบดินพยายามอย่าให้สูงมาก เพราะดินจะทับคอหน่อมะพร้าวและทำให้มะพร้าวโตช้า การกลบดินที่ดีที่สุดคือการกลบดินเพื่อประคองผลมะพร้าวไม่ให้ล้มเท่านั้นเอง อาจใช้ไม้ค้ำยันช่วยเพื่อกันลมโยกด้วยก็ได้ หลังจากปลูกแล้วเกลี่ยดินปากหลุมให้เรียบร้อย

เท่านี้ก็จะได้มะพร้าวพันธุ์ดีที่ต้องการ ปลูกและรอประมาณ 3-4 ปีก็มีผลผลิต มะพร้าวเป็นพืชยืนต้นที่มีอายุยาวนานมาก มะพร้าวกะทินั้น หลังจากปลูกแล้วประมาณ 5-6 ปี จึงให้ผลผลิต ส่วนมะพร้าวน้ำหอมจะให้ผลผลิตที่ 2-3 ปีแรกเลย

การปลูกมะพร้าวต้นเตี้ย คือการขุดหลุมลึกมากกว่า 1 เมตร แล้วปลูกมะพร้าวในหลุม พอมะพร้าวโตประมาณ 2 ปีแรกจึงค่อยๆ ถมหลุมนั้น หรือปลูกมะพร้าวในพื้นที่ลุ่ม และเมื่อมะพร้าวมีลำต้นสูงจึงค่อยถมดินรอบโคนต้น

อ่านต่อเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ การปลูกมะพร้าวต้นเตี้ยให้ได้ผลดกและคุณภาพดี

share on: