Tag: ข้อมูลการเพาะเห็ด

แนะนำกรรมวิธีการเพาะเห็ดลม
426 views

แนะนำกรรมวิธีการเพาะเห็ดลม

สำหรับวันนี้ทีมปลู...

ขั้นตอนในการเพาะเห็ดในโอ่ง หรือเห็ดโอ่ง กับอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดทั่วไป
47286 views