Tag: พันธุ์ปลาน้ำจืด

Histamine ฮิสตามีน สารพิษที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ
2473 views

Histamine ในน้ำปลา อันตรายแค่ไหน

Histamine ไม่ได้มีแค่ในน้ำปลา แต่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ทุกชนิด แต่มีมากสุดในผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเนื้อปา เช่น ปูอัด น้ำปลา น้ำปลาร้า ฯลฯ ซึ่งสารฮิสตามีนนี้ ตรวจสอบได้ โดยดูจากข้อมูล สารฮิสตามีนในน้ำปลา มีมากแค่ไหน วิธีตรวจสอบนั้น จะต้องใช้เครื่องมือตรวจ ที่เรียกว่า...

การทำประมงน้ำจืด ปัญหา และทางแก้ไข
18521 views

แนะนำพันธุ์ปลาน้ำจืด

น้องๆ กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2553 ได้จัดทำสื่อมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการทำประมงน้ำจืด โดยการนำเสนอคลิป VDO แนะนำพันธุ์ปลาน้ำจืด ที่สำคัญในการทำประมงน้ำจืดในประเทศไทย ในคลิป VDO นี้ ถ่ายทำกันที่ สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดภาคอีสาน...