Tag: เทคโนโลยีการเกษตร

ทำไมชาวนาถึงยากจน ข้าวไทยราคาตก
2454 views

ทำไมชาวนาถึงยากจน

จากต้นฉบับงานเขียนเรื่อง "ทำไมชาวนาไม่รวย…ทุกวันนี้อยู่ได้ด้วยเงินสนับสนุน…อยู่ได้ด้วยเงินประกันรายได้" ที่เว็บ เรื่องเล่าข่าวเกษตร (อ้างอิงท้ายเรื่อง) กับคำถามที่ผู้เขียนเชื่อว่า มีหลายคน นึกคำตอบในใจได้ แต่ก็ยังหาทางแก้ไม่ได้จริง มาเกือบทั้งอายุอยู่แล้ว คำถามต่อไปจึงต่อกันด้วยความว่า แล้วเขาอยู่กันอย่างไร หรือทุกวันนี้ อยู่ได้ด้วยเงินสนับสนุน อยู่ได้ด้วยเงินประกันรายได้ ถึงจะเป็นคำถามจากหลายคน ที่เป็นลูกชาวนา หรือเคยเป็น...

เตาเผาถ่าน สำหรับทำน้ำส้มควันไม้
2902 views

วิธีทำน้ำส้มควันไม้ใช้เอง

น้ำส้มควันไม้ กับเตาเผาถ่าน เกี่ยวข้องกันอย่างไร มาหาคำตอบกัน เพราะในปัจจุบัน ใครที่ทำเกษตรอินทรีย์ สิ่งที่จะเห็นได้ชัดเจนเมื่อไปเยี่ยมเยียนในสวน หรือพื้นที่เกษตร นั่นคือ เตาเผาถ่าน สิ่งสำคัญไม่ใช่เพื่อ เอาถ่าน มาใช้อย่างเดียว แต่เป็นการใช้ประโยชน์จากการเผาถ่านให้ได้ ประโยชน์สูงสุด แม้การคิดค้นกรรมวิธี และวัตถุดิบที่นำมาทำเป็นเชื้อเพลง แทนถ่านไม้...

Histamine ฮิสตามีน สารพิษที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ
2737 views

Histamine ในน้ำปลา อันตรายแค่ไหน

Histamine ไม่ได้มีแค่ในน้ำปลา แต่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ทุกชนิด แต่มีมากสุดในผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเนื้อปา เช่น ปูอัด น้ำปลา น้ำปลาร้า ฯลฯ ซึ่งสารฮิสตามีนนี้ ตรวจสอบได้ โดยดูจากข้อมูล สารฮิสตามีนในน้ำปลา มีมากแค่ไหน วิธีตรวจสอบนั้น จะต้องใช้เครื่องมือตรวจ ที่เรียกว่า...

สนทะเล
2890 views

สนทะเล ช่วยฟื้นฟูดินได้ดีกว่ายูคา

สนทะเล ไม้ยืนต้นที่ช่วยปรับสภาพดิน และปลูกง่าย เพราะเจริญเติบโตได้ทุกสภาพแวดล้อม สาเหตุที่สนทะเล สามารถเติบโตได้ในทุก ๆ สภาพดิน จึงเป็นที่มาในการจัดการ พื้นที่แห้งแล้ง หรือมีดินเลวปลูกอะไรไม่ได้ เอาสนทะเลไปปลูกไม่นาน พื้นดินบริเวณนั้นก็จะกลับกลายเป็นดีไปเลยในเวลาอันรวดเร็ว เพราะสนทะเล หาอาหารเก่ง รากแผ่ขยายในวงกว้าง รากสามารถดึง ไนโตรเจน...

จุลินทรีย์ EM
2733 views

จุลินทรีย์ EM กับการทำเกษตรอินทรีย์

จุลินทรีย์ EM สำหรับภาคเกษตรในยุคปัจจุบัน ได้ชื่อว่า เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก และเป็นอย่างแรกที่ต้องนึกถึง การจะทำเกษตร โดยเฉพาะ เกษตรอินทรีย์ หากไม่พึ่งพาสารเคมี การได้จุลินทรี์ไปเพิ่มประโยชน์แก่ดินและพืช ถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น และสำหรับวันนี้ ทีมงานนักเขียน ก็จะมาพา ย้อนกลับไปยังสิ่งที่ ว่าด้วยเรื่องของ การใช้ประโยชน์จากชีวภาพ...