Tag: การทำปุ๋ยชีวภาพ

จุลินทรีย์ EM
2733 views

จุลินทรีย์ EM กับการทำเกษตรอินทรีย์

จุลินทรีย์ EM สำหรับภาคเกษตรในยุคปัจจุบัน ได้ชื่อว่า เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก และเป็นอย่างแรกที่ต้องนึกถึง การจะทำเกษตร โดยเฉพาะ เกษตรอินทรีย์ หากไม่พึ่งพาสารเคมี การได้จุลินทรี์ไปเพิ่มประโยชน์แก่ดินและพืช ถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น และสำหรับวันนี้ ทีมงานนักเขียน ก็จะมาพา ย้อนกลับไปยังสิ่งที่ ว่าด้วยเรื่องของ การใช้ประโยชน์จากชีวภาพ...

ชวนมาทำ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง กัน
14752 views

ชวนมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

เอาเป็นว่า ถ้าใครคิดจะปลูกต้นไม้ ปลูกผัก หรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับพืชผัก จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง จะขาดไม่ได้เลยทีเดียว ต้องมีติดตัวไว้เสมอ ถามว่าไม่มีไม่ได้หรือ? ได้แต่ไม่เวิร์ค เพราะคุณสมบัติของเจ้าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้น มีประโยชน์มากมาย แถมยังเป็นสารอินทรีย์ที่ไม่เป็นพิษต่อคนและพืชรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมด้วย ในการทำเกษตรอินทรีย์นั้น สารละลายตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในวัสดุหลักจากหลายๆ ตัวที่จำเป็นต้องใช้กันเลยทีเดียว รู้แล้วก็ลองมาทำกันเลย ง่ายมาก... ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกัน...

การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์
19134 views

ปุ๋ยเคมีกับเกษตรอินทรีย์

หลักในเรื่องเกษตรอินทรีย์นั้น เป็นระบบเกษตรที่ถือเป็นความยั่งยืนทั้งทางสิ่งแวดล้อม ทางสังคม และทางเศรษฐกิจ เน้นในด้านการเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และนิเวศการเกษตร โดยเกษตรอินทรีย์ สามารถลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ต่างๆ ด้วยกันได้อย่างมากมาย ในขณะเดียวกัน ก็พยายามประยุกต์กลไกและวัฐจักรธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น และพัฒนาความต้านทานต่อโรคของพืชและสัตว์เลี้ยง...

การทำน้ำหมักชีวภาพใช้เอง
22905 views

การทำน้ำหมักชีวภาพใช้เอง

ปัจจุบันกระแสการทำเกษตรอินทรีย์เริ่มส่งผลมากขึ้นกับบรรดาเกษตรกรไทยทั่วไป เพราะหากไม่มีการพัฒนาและตามทันความต้องการ ก็ย่อมจะอยู่กันไม่ได้ ทางรอดเดียวของเกษตรกรคือ ต้องทำเกษตรให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ ถึงจะอยู่รอดได้ แต่ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช บางครั้งก็ยากที่จะจัดการ น้ำหมักชีวภาพ ถือเป็นส่วนสำคัญในการยับยั้งโรคและแมลงศัตรูพืชอย่างได้ผล จากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ของกรมวิชาการเกษตร โดยใช้น้ำหมักชีวภาพมากถึง 115 ชนิด เพื่อยับยั้งการพัฒนาและการเจริญเติบโตของเชื้อรา Phytophthora palmivora...