Tag: การปรับปรุงดิน

ปุ๋ยหมักชีวภาพ มีประโยชน์กับพืชอย่างไร
1666 views

แนวทางการปรับปรุงดินให้เหมาะกับการทำเกษตร

แนวทางการปรับปรุงดินสำหรับเกษตรกร ที่ต้องการเพาะปลูก เพื่อให้การปลูกพืช เติบโตอย่างมีคุณค่า ทั้งพืชที่ใช้รับประทาน หรือพืชยืนต้นใช้สอยอื่น เพราะพืชทั้งหลายนั้น ย่อมต้องการอาหารไม่ต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่น และอาหารส่วนใหญ่ ล้วนอยู่ในดิน การใส่ปุ๋ยเคมีอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เคมีนั้น ส่งผลกระทบหลายอย่างต่อดิน ยิ่งมีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว สารอาหารที่ไม่จำเป็น และพืชไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ จะถูกสะสมลงในดิน...

10 วิธีปลูกทุเรียน
2016 views

10 วิธีปลูกทุเรียน และข้อห้ามในการปลูก

อย่าปลูกทุเรียนแบบนี้ หากคุณยังไม่รู้ว่า 10 วิธีการปลูกต้นทุเรียนให้โตเร็ว และได้ผลผลิตไว ต้องทำอย่างไร รู้หรือไม่ว่า การปลูกทุเรียน เขาห้ามขุดหลุมปลูก แต่ใช้วิธีอื่นในการปลูก เพราะหากขุดหลุม มันจะทำให้ต้นทุเรียนเป็นโรคเน่า ตายง่าย แม้จะได้น้ำได้สารอาหารเพียงพอ แต่มีข้อเสียหลายอย่าง นี่เปรียบเสมือนเป็นข้อห้ามหลัก สำหรับนักปลูกทุเรียนเลยก็ว่าได้ กลับกัน...

การแก้ปัญหาดินด่าง ปลูกอะไรไม่ขึ้น
53543 views

การแก้ปัญหาดินด่าง ปลูกอะไรไม่ขึ้น

การแก้ปัญหาดินด่าง ปลูกอะไรไม่ขึ้น ควรแก้ไขอย่างไร ใส่อะไรเข้าไปดีถึงสามารถแก้ปัญหานี้ได้ บทความนี้มีคำตอบ ในการทำเกษตรอินทรีย์นั้น ถือว่าเป็นเรื่องยาก แต่ก็ไม่ยากเกินไปสำหรับความพยายาม มีคนบอกว่า หากต้องการแก้ปัญหาดินปลูกอะไรไม่ขึ้น โดยเฉพาะ ดินเค็ม ดินเปรี้ยว และดินด่าง ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า ให้ปลูกพืชที่เข้ากับดิน ดีกว่าแก้ดินให้เข้ากับพืช เพราะเป็นวิธีที่ง่ายกว่า...

พืชที่ต้องการน้ำน้อย พืชทนแล้ง
43765 views

การปรับปรุงบํารุงดินให้ได้ผลดี

จากคําแนะนําในการบำรุงดินให้ได้ผลผลิตที่ดีอย่างยั่งยืน แนะวิธีการปรับปรุงดิน เพื่อให้ดินมีธาตุอาหารที่พืชต้องการมากขึ้น เพราะดินถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญในการพัฒนาการเกษตรไม่น้อยไปกว่า น้ำ อากาศ แร่ธาตุต่างๆ จากอินทรียวัตถุผิวหน้าดินตั้งแต่ในอดีตจนปัจจุบัน ดินมีความเสื่อมโทรมลงตามธรรมชาติอย่างมาก เพราะประชากรเพิ่มขึ้น การใช้ทรัพยากรดินก็เพิ่มมากขึ้น ทำให้ความสมดุลย์ของธรรมชาติถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้ผลผลิตลดต่ำลง ซ้ำร้ายการใช้ปุ๋ยเคมียิ่งทำร้ายดินมากขึ้น กรมพัฒนาที่ดินได้เล็งเห็นถึงผลกระทบต่างๆ ที่ติดตามมา และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยการเผยแพร่ความรู้ในการพัฒนาที่ดิน...