Tag: การทาบกิ่งชมพู่

68075 views

ทาบกิ่ง ต้นเดียวคุ้ม

การทาบกิ่ง หรือ GRAFTING ถือเป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่ให้ได้ต้นพันธุ์ที่ดีกว่าพันธุ์เดิม หรือเพื่อช่วยให้ต้นพันธุ์ดีเดิมหาอาหารได้ง่ายขึ้น และมีประโยชน์อื่นอีกมาก วันนี้ขอแนะนำวิธีการทาบกิ่ง เพื่อจะทำให้ต้นพันธุ์ดีมีผลผลิตได้หลายสายพันธุ์ หรือเพื่อรักษาต้นพันธุ์เดิมไว้ให้แข็งแรงขึ้น ปกติแล้ว การทำให้ผลไม้ 1 ต้นมีผลผลิตได้หลายสายพันธุ์จะมีวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบหลากหลาย ที่นิยมก็เป็นการเสียบกิ่ง การทาบกิ่ง ติดตา ต่อยอด ฯลฯ...