Tag: พืชทนเค็ม

สนทะเล
3063 views

สนทะเล ช่วยฟื้นฟูดินได้ดีกว่ายูคา

สนทะเล ไม้ยืนต้นที่ช่วยปรับสภาพดิน และปลูกง่าย เพราะเจริญเติบโตได้ทุกสภาพแวดล้อม สาเหตุที่สนทะเล สามารถเติบโตได้ในทุก ๆ สภาพดิน จึงเป็นที่มาในการจัดการ พื้นที่แห้งแล้ง หรือมีดินเลวปลูกอะไรไม่ได้ เอาสนทะเลไปปลูกไม่นาน พื้นดินบริเวณนั้นก็จะกลับกลายเป็นดีไปเลยในเวลาอันรวดเร็ว เพราะสนทะเล หาอาหารเก่ง รากแผ่ขยายในวงกว้าง รากสามารถดึง ไนโตรเจน...

พืชที่ต้องการน้ำน้อย พืชทนแล้ง
76317 views

พืชที่ต้องการน้ำน้อย พืชทนแล้ง

หน้าร้อน หน้าหนาว น้ำแล้ง ปลูกผักไม่ได้ อย่าเพิ่งตกใจ ยังมีวิธีการปลูกผักสวนครัวที่สามารถทำได้อยู่ตั้งเยอะ ไม่ต้องกลัวอดกินผัก โดยเฉพาะหากเป็นวิธีการปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อย หรือพืชทนแล้ง ที่สามารถสร้างรายได้อย่างงามอยู่มากมาย หากอยากรู้มาทางนี้ จากเทคโนโลยีที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ก็ไม่อาจจะแก้ปัญหาแหล่งทำกินของเกษตรกรได้ อย่างบางพื้นที่เป็นดินเค็มก็ต้องอยู่กับสภาพแบบนั้นไป พื้นที่ไหนมีสภาพดินอุดมสมบูรณ์หน่อยก็มีผลหมากรากไม้อันหลากหลาย แต่พื้นที่จำนวนมากมายที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ ก็ก่อเกิดวิกฤติในบางแห่ง ดังนั้นจึงต้องปรับตัวต่อสภาพที่เป็นอยู่ให้ได้...

66599 views

การปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็ม

พื้นที่ดินเค็ม หรือ saline soil ถือเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาในการทำเกษตรเป็นอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนี้ จะมีปริมาณเกลือที่ละลายอยู่ในดินมากเกินความจำเป็น จนมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชหลายชนิด ดินเค็มจะทำให้พืชมีสภาพขาดน้ำ และมีการสะสมไอออนที่เป็นพิษมากเกินไปทำให้เกิดการแกรน พืชไม่โตเนื่องจากสกัดน้ำเค็มได้ยากหากไม่ใช่พืชทนเค็มจริงๆ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารที่พืชจะได้รับอีกด้วย ปัญหานี้สามารถแก้ได้ด้วย การปลูกพืชในดินเค็ม โดยเลือกลักษณะพืชที่จะปลูกให้ถูกตามสภาพดิน เนื่องจากพื้นดินส่วนใหญ่มีปริมาณเกลือในดินสูงทั้วถึงกันเป็นแนวกว้าง การแก้ปัญหาดินเค็มส่วนใหญ่หากไม่ทำอย่างต่อเนื่อง ก็จะแก้ปัญหาไม่ได้ผลเท่าที่ควร...