Tag: ข่าวเกษตร

การปลูกผักกาดขาวปลี
17894 views

งานเกษตรอินทรีย์ 2015 จัดยิ่งใหญ่

มหกรรมงานเกษตรอินทรีย์ที่นานๆ จะเจอยิ่งใหญ่ที ปีนี้รอชมยิ่งใหญ่ที่ที่คนไทยต้องสานต่ออย่างยั่งยืน โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กับงาน Organic and Natural Expo 2015 พบกันแน่ปีนี้แน่นอน ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าเตรียมความพร้อมการจัดงาน Organic and Natural Expo 2015...

เทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับ
15435 views

เทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับ

จากการจัดงบประมาณกว่า 9 ล้านบาท เพื่อทำการบุกเบิกโครงการนำร่องในเรื่องการใช้ เทคโนโลยีตรวจสอบย้อนหลังแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ตามมาตรฐาน EPCIS โดย กสท. เพื่อหวังว่าจะสามารถยกระดับสินค้าเกษตรและทำให้เป็นมาตรฐาน เพื่อให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยเป็นที่ยอมรับมากขึ้นนั้น ซึ่งเทคโนโลยีนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้เกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ มกอช. ร่วมกับ บริษัท...