เทคนิค วิธีการปลูกผักสวนครัว

การปลูกถั่วฝักยาว
29663 views

การปลูกถั่วฝักยาว

ผักที่เรียกว่า ถั่วฝักยาว นั้นสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินเกือบทุกชนิด และเติบโตได้อย่างดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด คือในดินร่วนปนทราย ที่มีค่า pH อยู่ที่ระหว่าง 5.5-6 หน่วย พืชชนิดนี้เป็นผักสวนครัวที่มีระบบรากละเอียดอ่อน จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมดินก่อนที่จะลงมือทำการปลูกถั่วฝักยาวอย่างเหมาะสม จะช่วยให้การเติบโตของลำต้นสมบูรณ์และสม่ำเสมอได้ ขั้นตอน การเตรียมดิน ก่อนปลูก ถั่วฝักยาว ควรไถพรวนหน้าดินโดยมีความลึกประมาณ...

เทคนิค วิธีการปลูกผลไม้ให้ผลดก

มะนาว และผลไม้ที่ใช้แทนมะนาวได้ดี
2345 views

ผลไม้รสเปรี้ยวที่ใช้แทนมะนาว

ผักผลไม้รสเปรี้ยว ที่ใช้แทนมะนาว มีหลายประเภท แต่อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติรสเปรี้ยวแหลมของมะนาว ก็ยังเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือน เราจะเห็นการนำผัก ผลไม้รสเปรี้ยว หลายชนิด มาทดแทนมะนาว ในยามมะนาวมีราคาแพง หรือขนาดตลาด ด้าน รศ.ดร.แก้ว กังสดาลอำไพ ประธานหลักสูตรพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล...

บทความเกษตรยอดนิยม

การปลูกผักกาดขาวปลี
17894 views

งานเกษตรอินทรีย์ 2015 จัดยิ่งใหญ่

มหกรรมงานเกษตรอินทรีย์ที่นานๆ จะเจอยิ่งใหญ่ที ปีนี้รอชมยิ่งใหญ่ที่ที่คนไทยต้องสานต่ออย่างยั่งยืน โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กับงาน Organic and Natural Expo 2015 พบกันแน่ปีนี้แน่นอน ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าเตรียมความพร้อมการจัดงาน Organic and Natural Expo 2015...